Firma Geomind kompleksowo obsługuje Inwestorów oraz Firmy budowlane i projektowe. Bierze udział w procesie inwestycyjnym, opracowywaniu dokumentacji projektowej, występuje w imieniu Inwestora, a także czynnie chroni wartości przyrodnicze.

Dysponujemy zespołem wyspecjalizowanych oraz doświadczonych ekspertów przyrodniczych i specjalistów z zakresu ochrony środowiska (botaniki, fitosocjologii, ornitologii, teriologii, chiropterologii, herpetologii, ichtiologii, entomologii i innych), GIS-u, akustyki oraz informatyki.

Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, waloryzacje przyrodnicze i środowiskowe, raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia, nadzory przyrodnicze i środowiskowe.

Duże doświadczenie w procesach inwestycyjnych z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, pozwala nam zidentyfikować oraz rozwiązać problemy, zarówno w aspekcie przestrzennym jak i czasowym. Potrafimy z wyprzedzeniem określać możliwe problemy dla inwestycji związane z ochroną przyrody na etapie przedinwestycyjnym aby uniknąć ich w przyszłości, oraz w trakcie realizacji inwestycji i po jej zrealizowaniu.

Wspieramy również Firmy, Instytucje Państwowe i Samorządowe poprzez przygotowywanie aplikacji webowych takich jak: budowa portali webowych, budowę baz danych, aplikacji WebGIS, rozszerzeń do oprogramowania GIS.

W naszych opracowaniach wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie akademickie zdobyte na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie – Wydział Leśny, oraz studiach informatycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zainteresowane firmy i instytucje zapraszamy do współpracy.