Geomind to dynamicznie rozwijająca się, specjalistyczna firma konsultingowo-inżynierska z branży Ochrony Środowiska. Celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska, obejmująca bieżące wypełnianie obowiązków, przygotowywanie dokumentacji środowiskowych prowadzenie projektów geoinformatycznych i informatycznych. W swojej działalności łączymy wiedzę techniczną, prawniczą oraz praktyczną.


Prezesem firmy jest Robert Wańczyk*, który na początku istnienia firmy, nadzorował wdrożenie projektów informatycznych (między innymi dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa), tj. wprowadzenie kompleksowego rozwiązania do przetwarzania aktów prawnych, dotyczących obszarów chronionych poprzez automatyczną wtyczkę do oprogramowania GIS. Dodatkowo, w posiadaniu firmy znajdują się autorskie rozwiązania wdrożone u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, zbudowane na aplikacji Geoserver i bazach danych PostgreSQL/PostGIS dla archeologii, opartych o aplikacje serwerowe oraz dodatkowe moduły do pozyskania danych AZP.

Firma bierze czynny udział przy realizacji projektów i zadań w zakresie ochrony środowiska, budownictwa komunikacyjnego, Systemu Informacji Geograficznej (GIS), fotogrametrii oraz fotointerpretacji, map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem. Ponadto zajmuje się pozyskaniem i budowaniem zespołu inwentaryzatorów, oraz koordynacją prac specjalistów z branży ochrony przyrody, weryfikacją i przetwarzaniem danych terenowych, danych pozyskanych od inwestora oraz urzędów, obróbką materiałów inwentaryzacyjnych oraz przygotowaniem materiałów wsadowych do opracowań przyrodniczych i wielu wielu innych. Dodatkowo bierze udział przy pozyskaniu danych przestrzennych oraz zdjęć lotniczych, ortorektyfikacji i przetwarzaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych, a także teledetekcji.

Prace informatyczne w których uczestniczy to głównie: budowa aplikacji webowych, WebGIS, portali mapowych (akustycznych, środowiskowych, archeologicznych), tworzenie wtyczek do programów GIS, administracja serwerami systemu Windows (AD, GPO)/Linux, maszyn wirtualnych, baz danych SQL Server, Oracle, PostreSQL oraz administracja stronami www i portalami mapowymi.

Dzięki dużemu doświadczeniu, oraz stałemu kontaktowi z zespołami ekspertów firma Geomind posiada szeroką wiedzę przyrodniczą i informatyczną, oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami oraz personelem.

Firmę cechuje rzetelność, terminowość oraz samodzielność w działaniu.


*Robert Wańczyk – absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Autor publikacji naukowych z zakresu ochrony przyrody, Geoinformatyki, GIS, inżynierii leśnej oraz posterów naukowych. Od 14 lat zajmuje się ochroną środowiska, geoinformatyką, informatyką, LiDARem, geoportalami. Od wielu lat czynnie bierze udział w procesie inwestycyjnym i opracowywaniu dokumentacji projektowej. Jest autorem i współautorem raportów oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych, planów zadań ochronnych dla sieci Natura 2000, inwentaryzacji przyrodniczych, analiz środowiskowych a także wielu projektów GIS-owych i informatycznych w tym także archeologicznych.