Firma wykonuje prace z poszczególnych dziedzin:

Ochrona środowiska:

 • karty informacyjne przedsięwzięć;
 • raporty oddziaływania na środowisko;
 • materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • raporty ponownej oceny;
 • analizy środowiskowe;
 • analizy porealizacyjne;
 • plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
 • inwentaryzacje przyrodnicze;
 • waloryzacje przyrodnicze;
 • monitoringi botaniczne i zoologiczne oraz monitoringi stanu i wykorzystywania przejść dla zwierząt, stanu technicznego i szczelności ogrodzeń;
 • nadzory przyrodnicze i środowiskowe;
 • mapy akustyczne dla dróg, linii kolejowych, miast oraz obiektów punktowych;
 • programów ochrony przed hałasem.

GeoInformatyka:

 • budowa portali mapowych (mapy akustyczne, AZP-Archeologiczne Zdjęcie Polski, Systemy Zarządzania Autostradami);
 • przestrzenne bazy danych.

GIS:

 • obsługa projektów w zakresie GIS;
 • prowadzenie szkoleń dla firm i urzędów;
 • wsparcie realizacji projektów technikami GIS;
 • analizy przestrzenne w środowisku GIS;
 • transformacje danych cyfrowych i analogowych – map, projektów, danych opisowych/ tabelarycznych, baz danych – do postaci i formatów GIS;
 • opracowania map tematycznych;
 • kartografia bliskiego zasięgu;
 • fotogrametria i fotointerpretacja.

Informatyka:

 • administracja serwerami Windows/Linux;
 • programowanie wtyczek dla oprogramowania GIS.

Consulting:

 • ochrona środowiska;
 • GIS;
 • LiDAR;
 • rozwiązania informatyczne.

Zaufali nam:

 • Akustix Sp. z o.o.;
 • Arcadis Sp z o.o.;
 • Autorska Pracownia Architektoniczna Jar Sp. z o.o.;
 • Autostrada Eksploatacja S.A.;
 • CE Project  Sp. zo.o.;
 • Collect Consulting S.A.;
 • CONSEKO-SAFEGE S.A.;
 • Gmina Bystra-Sidzina;
 • Gmina Miejska Kraków;
 • Hld Traffic;
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy;
 • INVESTEKO S.A.;
 • Kor-Projekt Silesia Sp. z o.o.;
 • Labotest Sp. z o.o.;
 • MP Mosty Sp. z o.o.;
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Ministerstwo Sportu;
 • MPRB Sp. z o.o.
 • Nowaprojekt;
 • PKP PLK S.A.;
 • PORR S.A.;
 • Polskie Koleje Linowe S.A.;
 • Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga;
 • ProGea Consulting;
 • SS im Rydgiera Kraków;
 • Stowarzyszenie Czysta Polska;
 • UM Rybnik;
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • WSPROJEKT;
 • WTU Sp z o.o..